Thần tượng âm nhạc Việt Nam - 23/02/2014

http://vtv.vn/Uploaded/thuhang/2014_02_23/2302%20Than%20tuong%20Am%20nhac%20VN_P1.jpg 2014-02-26T23:13:00+07:00

Thần tượng âm nhạc Việt Nam - 23/02/2014

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn
Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Thần tượng âm nhạc Việt Nam - 23/02/20141:06:25[id]1;cliphai.tgct/Game show/Nam 2014/Thang 2/23022014_Than tuong am nhac VN_P1.mp4|2;cliphai.tgct/Game show/Nam 2014/Thang 2/23022014_Than tuong am nhac VN_P2.mp4[/id]

Bình luận