Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc

http://i.ytimg.com/vi/dnycJPQZvUw/0.jpg 2013-03-27T22:19:00+07:00

Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo QuốcTiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc
StartDuration5:31EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=dnycJPQZvUw[/id]

Bình luận