Gala Cười 2013

http://vtv.vn/Uploaded/nguyendiep/2013_02_12/ga la 2.jpg 2013-02-26T13:24:00+07:00
Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Gala Cười 2013StartDuration1:56:47EndDuration [id]1;cliphai.tgct/Clip hai/Nam 2013/Thang 2/12022013_Ga la cuoi.mov|2;cliphai.tgct/Clip hai/Nam 2013/Thang 2/12022013_Ga la cuoi_P2.mov[/id]

Bình luận