Hài tết 2013: Không Hề Biết Giận - Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý

https://i.ytimg.com/vi/0ESqEGW3sJ8/default.jpg 2013-01-13T09:22:00+07:00

Hài tết 2013: Không Hề Biết Giận - Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn
Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hài tết 2013: Không Hề Biết Giận - Xuân Bắc, Tự Long, Công LýStartDuration69:20EndDuration[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4axSjx1GrMkCcIEkrUn_O5RUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7sxAvy_4SXoAEKweLcMjPZRUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x4mcFUm68p_enN8-aQC6HZRUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eGOEeE9SMmkvxu3DtHE6vpRUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_f5m6LzfgMFgUExU1hI-NpRUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/guULUjFZCMTeUkqOzd63B5RUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|7-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CGqSfJEsThntqd8Vxj3x95RUcYZECbEP4tEDTRCB-aI|1;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9eHFIQXZTa1ppRmM/edit?pli=1|2;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9WmlvX1NtdHp4UDA/edit?pli=1|3;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9WHVobUY0eWZRQkE/edit?pli=1|4;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9ZW1BR0ZFQ3RBdHc/edit?pli=1|5;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9N3VkRms3aUxCOUk/edit?pli=1|6;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9c08yUW9SRjdvaVk/edit?pli=1|7-End;https://docs.google.com/file/d/0B7CWIB8B2eE9dEUyMXBQZzN6MDg/edit?pli=1|[/id]

Bình luận